csorvastortenete
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Szólj hozzá
 
Egy kép - egy történet
 
Csorvási évfordulók 2011
 
Csorvási évfordulók 2012
 
Honlap
 
Ki tud róla?
 
Testvértelepülési kapcsolataink
 
kiadványok
 
Kapcsolat
 
Békés megye hadtörténete
 
Csorvási Oklevéltár
 
Csorvási Kastélyok-kúriák
 
HONSZ Csorvási Szervezete 1932
 
Csesznegi Gyula

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

.

  2011.07.16. 23:08

 

 

Az elmúlt hetekben igen érdekes levelezés történt, Csesznegi Éva (Csesznegi Gyula) hozzátartozója és köztem. A téma azok a ténybeli tévedések, amelyeket Csesznegi Gyula életrajzával kapcsolatban elkövettem. Írásom hat évvel ezelőtt készült, és meghaladta az idő, talán az is közrejátszott, hogy írásom főhőse, ma már mások számára is fontossá vált. Idézem Csesznegi Éva Történész, történelem tanár levelét:  "Mindenekelőtt azt tartottam fontosnak hangsúlyozni, hogy a források tükrében Gyula bácsi nem egy létező cincár állam vezetését vette át, hanem egy összeomló cincár entitás romjain próbált meg létrehozni egy újabbat, aminek súlypontja már nem a cincár, hanem a szláv macedón lakosság volt, még ha ez elméletben élvezte is a cincárok, s más nem görög népelemek (albánok, szarakacsánok, jörükök stb.) támogatását. A névleges adminisztrációs központ is átkerült Aminciuból Koszturba. De nem untatom az apró történelmi részletekkel, s tulajdonképpen igazat adok Önnek abban, hogy itt nem történelmi szakmunkáról, hanem egy csorvásiaknak szóló rövid ismertetőről van szó. Mindez azonban azért fontos, mert Gyula bácsit ma Macedóniában sokan nemzeti hősként tisztelik, igaz, inkább a politikai jobboldalon. Gjorge Ivanov macedón elnök hívott életre egy történészbizottságot, mely Gyula szerepét vizsgálja, ebben magam is részt veszek, s hamarosan könyv formájában is publikáljuk kutatásaink eredményét. 2010-ben, mikor nagybátyám, Cseszneky László elhunyt, a macedón elnök levélben fejezte ki a családnak részvétét, megemlékezve Gyula bácsinak a macedón történelemben játszott szerepéről, az elnöki levelet szintén mellékelem.
Mindezekért a tanárnő kérésének megfelelően az életrajzban már az új kutatások adatai is szerepelnek. Ezúton is megköszönöm figyelmességét, és segítőkészségét.

.

kasuba István  2010.12.27. 13:54

 

 
 
 
Cseszneky Gyula (Csesznegi és Milványi gróf)
 
Csorvás, 1914. június 28.  –  Brazília, 1970. után
 
A Csesznegi Cseszneky család a Csesznek várát építtető Jakab ispántól származtatta magát, azonban a családfa hitelesen csak Cseszneky György győri udvarbírótól vezethető le, aki 1534-ben I. Ferdinánd királytól adományt kapott Kisbabot falura. Kisbabot mellett néhány más kisalföldi és csallóközi településen is voltak birtokaik. A család a történelem folyamán elszegényedett, s a török kiűzése után Bács-Bodrog vármegyébe költöztek, ahol Szabadkán és környékén éltek. A család tagjai közül többen iparos mesterséget űztek, így történetünk főhősének édesapja Ferenc is, aki gépészként dolgozott különböző uradalmakban, így került Csorvásra, gróf Wenckheim Henrik örököseinek Nagy-majori birtokára. Édesanyja, Handzsár Mária félig macedóniai (talán részben cincár) származású volt, ez később komoly szerepet játszott életében. Ebbe a családba született a Gyula nevű fiú 1914. június 28-án. Ez a nap világtörténelmi eseményt hozott, mert ezen a napon Sarajevóban lelőtték Ferenc Ferdinándot, és ez az esemény kihatott egész életére. Vélhetően Mihály, Margit, Róza és Erzsébet nevű testvérei is vele éltek. Gyermekkorát azonban nem Csorváson töltötte, mert édesapja malmot bérelt az ország több részén és gabonakereskedéssel foglalkozott. Gyula az iskoláit Cegléden és Szabadkán végezte, s miután édesapja 1924.ben meghalt Budapesten, özvegy édesanyja nem tudta taníttatni, mert az 5 árva gyerek ezt nem tette lehetővé. Mivel tehetséges gyerek volt katolikus papnak akarta az édesanyja adni. Szerencséjére a Jánoshalmán és Kisszálláson földbirtokokkal rendelkező Boncompagni Arduina piombinói fejedelemasszony, ösztöndíjat biztosított számára Olaszországba. Tanult a római katonai akadémián, majd a Ludovika Akadémián, Budapesten is. 1940-ben részt vett az erdélyi, majd 1941-ben a délvidéki bevonulásban, minek során alakulata több ízben összetűzésbe került a visszavonuló román, illetve szerb csapatokkal. Ezekben a harcokban különleges hősiességet tanúsított, amiért Horthy Miklós kormányzó vitézzé avatta, s engedélyezte számára nevének vitéz csesznegi és milványi Cseszneky Gyula formában való viselését. Jugoszlávia 1941-es felbomlása után megalakult az önálló Horvátország, s májusban Aimone spoletói herceget, az olasz király, III. Viktor Emánuel unokaöccsét meghívták a horvát trónra, II. Tomiszláv néven. Mivel Cseszneky Gyula jól beszélt olaszul és szerb-horvátul, a Boncompagni hercegek ajánlásával horvát tiszti minőségben a király egyik adjutánsa lett, akitől bárói, majd grófi címet kapott. II. Tomiszláv azonban nem értett egyet a horvát usztasák politikájával, ezért ténylegesen sohasem költözött Zágrábba, hanem Firenzében tartott fenn horvát államtitkárságot, amelynek Cseszneky Gyula is alárendelve volt. 1943-ban a szövetségesekkel szimpatizáló II. Tomiszláv lemondott trónjától, sőt, a németek elől Dél-Olaszországba menekült. A királyné és a trónörökös, Amadeo Zvonimir az SS fogságába került. Ezek után az adjutáns tisztsége is megszűnt, viszont a történelem tartogatott neki még feladatot, mert a Pindoszi Fejedelemség romjain létrejött macedón államalakulat vezetője lett.A Pindoszi Fejedelemséget 1941-ben kiáltották ki, a mai Görögország és Macedónia határvidékén élő cincárok (vlahok, aromunok) államaként olasz védnökség alatt, azonban a kaotikus katonai és politikai helyzet következtében 1943-ra gyakorlatilag összeomlott. Ekkorra a nehéz helyzetbe került cincár vezetők és a háborúból való kiugrásra készülő olaszok egyaránt a szláv ajkú macedónokkal való összefogásban látták az egyik lehetséges kiutat. A feladat végrehajtására vitéz csesznegi és milványi gróf Cseszneky Gyula, mint a Savojai-ház megbízható embere, aki a magyar, német és olasz mellett valószínűleg valamelyest beszélte a cincár és a görög nyelvet is, kiváló szerb nyelvtudása révén pedig a macedónokkal is szót értett, ideális jelöltnek tűnt. 1943 nyarán valószínűleg olasz nyomásra, és az 1930-as években Magyarországra menekült macedón patriótákkal való kapcsolatainak is köszönhetően, a koszturi nemzetgyűlés macedón nagyvajdává (olaszul: reggente) választotta. Feladata az olasz hadsereg maradványainak az evakuálása lett, ebben az időszakban ugyanis az olasz fegyverszünet és a németekkel való szakítás nyomán olasz katonák ezrei maradtak a Balkánon, akikre az éhhalál várt. Feladata volt továbbá, hogy egy esetleges angolszász partraszállás segítéséhez terepet nyújtson a szövetségeseknek. Erről a tevékenységéről pontos adataink nincsenek, egyes vélemények szerint, valószínűleg nem jutott el a térségbe, hanem a Gestapo elől Budapestre menekült. Más vélemények szerint viszont átvette a kormányzást, és legalább néhány hétig gyakorolta, amit az is bizonyít, hogy több rendeletet adtak ki nevében. A nagyvajda funkciójának pontos mivoltát részben a zavaros politikai helyzet, részben a szereplők eltérő motivációi miatt nehéz meghatározni. Az olasz kormányzat elsősorban saját rövidtávú érdekeinek eszközeként tekintett erre a balkáni kalandra, a helyi lakosság értelmezésében pedig a nagyvajda elsősorban katonai vezetőt jelentett, több helyi vajda parancsnokát. Az ifjú tisztet azonban saját romantikus hajlamai is befolyásolták, s leveleiből kitűnik, hogy irodalmi példaképe, Gabriele D’Annunzio fiumei kormányzósága és saját édesapja I. világháborút követő kísérlete is állam- és dinasztiaalapításra ösztönözték. Korabeli megnyilatkozásaiból az is kiderül, hogy a macedónokat a vardarióták, azaz a középkorban bizánci szolgálatban álló magyar és besenyő zsoldosok leszármazottainak vélte. Mindenesetre 1943 őszén Délnyugat-Macedónia német megszállás alá került, s ez formálisan is végett vetett „Gyuló vajda” uralmának. Hamarosan azonban szülőhazája, Magyarország is erre a sorsra jutott. Adataink alapján Cseszneky Gyulát Magyarország 1944. márciusi német megszállása Budapesten érte, ahol bujkálnia kellett a Gestapo elől, de kapcsolatai révén így is részt vett az üldözött zsidók mentésében. 1947 körül Argentínába távozott, II. Tomiszláv száműzött horvát királyhoz Buenos Airesbe. A király halála után Brazíliába költözött, s valószínűleg Sao Paulo környékén halt meg 1970 után. Az 1991-ben függetlenné vált Macedóniában „Gyuló vajdát” nemzeti hősként tartják számon, rövid uralkodását a macedón államiság előfutárának tekintik, s 2010-ben Dr. Gjorge Ivanov macedón államfő külön méltatta érdemeit. Csorvás kalandos életű szülöttének nevét nemcsak a történelem, hanem az irodalom is számon tartja. Ő maga is írt verseket, azonban sokkal lényegesebbnek tűnik, hogy magyar költők verseit ültette át olaszra.
Mindezeket a történelmi eseményeket megismerve, elmondhatjuk, hogy Csorvásnak is van egy gróf Benyovszky Mórica, annyira hasonlatos e két történelmi személyiség sorsa.
Forrásmunkák:
Csorvás, Születési anyakönyvek
Wikipédia szabadlexikon
Családt

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
Pontos idő
 
Ennyien láttak minket
Indulás: 2010-12-27
 
Képtár
 
Csorvási Helytörténeti Gyűjtemény
 
Mások írták
 
Pro Urbe Csorvás Egyesület
 
A hónap verse
 
Csorvás Díszpolgárai
 
Csorváson születtek
 
Csorváson éltek
 

Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!